Nieuws

24-04-2023 | Overdracht kalveren rundveebedrijf naar kalverhouderij vanaf 2024 volledig BVD-vrij

De rundveesector heeft de ambitie om Bovine Virus Diarree-vrij (BVD-vrij) te worden. Om de goede gezondheidsstatus van de hele rundveestapel verder omhoog te brengen, wordt vanaf 2024 de BVD-status als eis toegevoegd aan het huidige Protocol Gezonde Kalveren voor overdracht van het rundveebedrijf naar een vleeskalverhouderij verbonden aan Vitaal Kalf.

Veranderingen vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunnen alleen kalveren die geen BVD-drager zijn worden overgedragen naar de vleeskalverhouderij verbonden aan Vitaal Kalf. Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector, waarin de gehele keten is opgenomen. Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is de houder van de kwaliteitsregeling van Vitaal Kalf.

Dat betekent dat vanaf 2024:

  • alleen rundveebedrijven die voor BVD de status ‘vrij’ of ‘onverdacht’ hebben kalveren kunnen overdragen.
  • rundveebedrijven die nog niet BVD-vrij of BVD-onverdacht zijn hun kalveren alleen nog kunnen overdragen als ze via een oorbiopt of bloedmonster kunnen aantonen dat het betreffende kalf geen BVD-drager is. Dit betekent dat rundveebedrijven met status ‘observatie’, ’in onderzoek’, ‘onbekend’ of ‘besmet’ alleen nog kalveren kunnen overdragen als het kalf op het moment van ophalen met een gunstige BVD-virus uitslag geregistreerd staat in de database van oorbiopten- of bloedonderzoek.
  • handelaren alleen nog kalveren mogen meenemen die voldoen aan de huidige en hierboven genoemde BVD-eisen.
  • alleen nog kalveren uit BVD-vrije landen/gebieden of landen/gebieden zonder hoog BVD-risico geïmporteerd mogen worden.

Om aan de nieuwe eis te kunnen voldoen wordt de BVD-status van bedrijven toegevoegd aan het Kalf Volg Systeem. Lees meer over de test met BVD-status in Kalf Volg Systeem