1. De kalveren blijven zowel in de stal als in de wei volledig gescheiden van het drachtig (jong)vee.
2. U heeft een gesloten bedrijf of u voert alleen dieren aan van bedrijven met een BVD-vrij Certificaat of u laat alle aangekochte dieren onderzoeken op BVD.
3. U vervoert uw rundvee met transportmiddelen die alleen voor uw eigen rundvee worden gebruikt.
4. Voor de verzorging van het rundvee gebruikt u alleen gereedschap en hulpmiddelen van het eigen bedrijf.
5. Materiaal dat bedrijfsmatige bezoekers meenemen in de stal is schoon (o.a. medicijnflesjes, naalden, spuiten, handschoenen, mappen, kleding en laarzen).
6. U betrekt alleen sperma en embryo’s van BVD-vrij gecertificeerde leveranciers.
7. Spermarietjes en embryo’s die u zelf bewaart dateren van 1998 of daarna.
8. Het risico dat uw (jong)vee uitbreekt naar buurkoppels is uiterst klein. Zonodig neemt u extra maat regelen om uitbreken te voorkomen (zie toelichting).
9. U neemt alleen deel aan BVD-vrije rundveemanifestaties.
10. U voorkomt dat uw (jong)vee en dat van uw buurman naast elkaar weiden.
11. De bebouwing en het erf van buurbedrijven met rundvee liggen op een ‘veilige’ afstand van uw bedrijf.
12. Rundveebedrijven in uw omgeving hebben een gesloten bedrijfsvoering of zijn BVD-vrij gecertificeerd.
U heeft alle 12 vragen beantwoord. Klik hieronder op de knop om uw riscoprofiel op BVD besmetting op te halen.