Nieuws

06-09-2018 | Tegemoetkoming voor zoogkoehouders bij deelname aan BVD-bestrijding

De BVD-aanpak in Nederland is in volle gang. Binnen de melkveesector zijn grote stappen gezet. Om ook zoogkoehouders te stimuleren de strijd aan te gaan met BVD, stelt ZuivelNL tot eind 2020 een tegemoetkoming beschikbaar van 25 euro per bedrijf per kwartaal. De regeling geldt voor maximaal 2.500 zoogkoebedrijven en wordt toegekend op volgorde van aanmelding.

De Nederlandse rundveehouderij wil samen werken aan gezond vee en, in navolging van de ons omringende landen, vrij worden van BVD. Zo goed als alle melkveebedrijven nemen nu deel aan de bestrijding. Ook heeft de kalversector aangegeven op termijn geen BVD-dragers meer aan te nemen. Dit maakt het nóg belangrijker voor zoogkoehouders om deze verraderlijke infectieziekte ook aan te pakken.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

Zoogkoebedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf is geen (onderdeel van een) melkveebedrijf en vormt geen Veterinaire Eenheid met een melkveebedrijf.
  • Het bedrijf neemt actief deel aan een BVD-route en betaalt abonnementsgeld aan GD.
  • Op het bedrijf worden minimaal 3 kalveren per jaar geboren.
  • Meer dan 90 procent van de dieren die het bedrijf afvoert per jaar gaat niet naar een melkveebedrijf.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden.

Tegemoetkoming voor de eerste 2.500 aanmelders

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is uitvoerder van de BVD-routes en zal bij de eerste 2.500 bedrijven die zich aanmelden én voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, per kwartaal 25 euro in mindering brengen op de abonnementsfactuur. De tegemoetkoming geldt vanaf het eerste kwartaal na aanmelding en zolang aan de voorwaarden wordt voldaan tot eind 2020. Het kwartaalbedrag wordt dan als volgt:

  • BVD-vrij (route intake bloed, bewaking jongvee antistoffen): 3,90 euro (i.p.v. 28,90 euro).
  • BVD-vrij (route jongvee antistoffen): 3,90 euro (i.p.v. 28,90 euro).
  • BVD-vrij (route oorbiopten): 8,15 euro (i.p.v. 33,15 euro).

Bovenstaand is gebaseerd op de tarieven van 2018. Het weergegeven kwartaalbedrag is exclusief btw (21 procent over het oorspronkelijke tarief) en exclusief kosten voor monstername en diagnostiek.

Aanmelden voor 1 oktober 2018

Zowel nieuwe deelnemers als bestaande deelnemers aan een BVD-route kunnen zich aanmelden voor de tegemoetkoming. Zoogkoehouders die al deelnemen aan een BVD-route en mogelijk in aanmerking komen voor de tegemoetkoming krijgen een brief met antwoordkaart van GD. Zij kunnen zich aanmelden met de antwoordkaart of digitaal via dit formulier. Bedrijven die de tegemoetkoming aanvragen vóór 1 oktober 2018 krijgen de eerste 25 euro al in het vierde kwartaal van 2018 in mindering gebracht.

Zoogkoehouders die nog niet deelnemen aan een BVD-route kunnen zich hier aanmelden. Via één aanmeldformulier kan men zich aanmelden voor een BVD-route en gelijk ook voor de tegemoetkoming.

Over BVD

Bovine Virus Diarree (BVD) is een infectie onder rundvee. Het virus tast de weerstand aan en kan zo schuil gaan achter groeiproblemen, klauwaandoeningen, luchtweg- en vruchtbaarheidsproblemen. Ook kan BVD ‘vage’ klachten veroorzaken, denk aan dieren die nét niet fit zijn of last hebben van diarree. BVD-dragers scheiden het virus hun leven lang uit. Vrij worden van BVD kan dan ook alleen door de BVD-dragers in een koppel zo vroeg mogelijk op te sporen en af te voeren.

Hier vindt u meer informatie over BVD.