Nieuws

  • 13-09-2021 | Vooruitgang geboekt IBR/BVD

    De melkveehouderij is nu drie jaar op weg met de landelijke aanpak van IBR en BVD. Zowel voor IBR als voor BVD is er vooruitgang geboekt. Er zijn meer IBR- en BVD-vrije en onverdachte bedrijven en ook het aantal nieuwe infecties op bedrijven is gedaald.

  • 07-04-2020 | Effect bestrijding IBR en BVD wordt zichtbaar

    De landelijke aanpak voor IBR en BVD is gestart in 2018 en komt voort uit de wens van de Nederlandse… >>

  • 09-03-2020 | Aanpassingen protocollen BVD-vrij en IBR-vrij

    In de protocollen van de door ZuivelNL vastgestelde routes voor de bestrijding van BVD en IBR zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft een aanpassing in de voorwaarden voor deelname aan de routes BVD-vrij en IBR-vrij, een aanpassing van de leeftijdsgrens voor het bewakingsonderzoek jongvee-antistoffen en een aanpassing van het bewakingsonderzoek voor bedrijven met de status ‘onverdacht’.

Meer nieuws

nederland ibr en bvd vrij:
samenwerken voor het beste resultaat

IBR/BVD bestrijden 1
TOONAANGEVEND
De Nederlandse rundveehouderij is wereldwijd toonaangevend en wil dat blijven. Daarom streeft zij naar een duurzame productie van veilig voedsel.
IBR/BVD bestrijden 2
DIERGEZONDHEID
Gezonde dieren, optimaal dierenwelzijn en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen zijn essentieel. IBR en BVD horen daar niet bij.
IBR/BVD bestrijden 3
IBR EN BVD
IBR en BVD maakt runderen ziek en meer vatbaar voor andere ziekteverwekkers. Een gezonde veestapel produceert beter en efficiënter.
IBR/BVD bestrijden 4
SAMENWERKEN
Een rundveesector zonder IBR en BVD is mogelijk als iedere veehouder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en alle partijen samenwerken.

ibr en bvd op mijn bedrijf

"Ieder bedrijf heeft er baat bij om met IBR en BVD bezig te zijn". Dat is de boodschap van rundveedierenarts Phillipe Bossaerts. In dit filmpje geeft hij aan op welke wijze je actief aan de slag kunt gaan met IBR en BVD-preventie.