Nieuws

  • 09-03-2020 | Aanpassingen protocollen BVD-vrij en IBR-vrij

    In de protocollen van de door ZuivelNL vastgestelde routes voor de bestrijding van BVD en IBR zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft een aanpassing in de voorwaarden voor deelname aan de routes BVD-vrij en IBR-vrij, een aanpassing van de leeftijdsgrens voor het bewakingsonderzoek jongvee-antistoffen en een aanpassing van het bewakingsonderzoek voor bedrijven met de status ‘onverdacht’.

  • 03-04-2019 | Moment van het steekproefonderzoek veranderen

    Deelnemers aan BVD-vrij (route jongvee antistoffen) of BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen) bewaken de BVD-situatie op het bedrijf… >>

  • 07-01-2019 | Aanpassing protocol IBR-vrij (route vaccinatie)

    In het protocol IBR-vrij (route vaccinatie) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van dierenartsen en… >>

Meer nieuws

nederland ibr en bvd vrij:
samenwerken voor het beste resultaat

IBR/BVD bestrijden 1
TOONAANGEVEND
De Nederlandse rundveehouderij is wereldwijd toonaangevend en wil dat blijven. Daarom streeft zij naar een duurzame productie van veilig voedsel.
IBR/BVD bestrijden 2
DIERGEZONDHEID
Gezonde dieren, optimaal dierenwelzijn en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen zijn essentieel. IBR en BVD horen daar niet bij.
IBR/BVD bestrijden 3
IBR EN BVD
IBR en BVD maakt runderen ziek en meer vatbaar voor andere ziekteverwekkers. Een gezonde veestapel produceert beter en efficiënter.
IBR/BVD bestrijden 4
SAMENWERKEN
Een rundveesector zonder IBR en BVD is mogelijk als iedere veehouder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en alle partijen samenwerken.

ibr en bvd op mijn bedrijf

"Ieder bedrijf heeft er baat bij om met IBR en BVD bezig te zijn". Dat is de boodschap van rundveedierenarts Phillipe Bossaerts. In dit filmpje geeft hij aan op welke wijze je actief aan de slag kunt gaan met IBR en BVD-preventie.