Protocollen

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van IBR & BVD gestart, onder verantwoordelijkheid van de Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR) die is ingericht om sectorbreed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van GWR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverbranche. Zij besluiten gezamenlijk over de collectieve aanpak van IBR& BVD. ZuivelNL is op verzoek van de partijen in GWR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken.

Raadpleeg hier de protocollen

Bezwaar en beroep