Richtlijn bestrijding

De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziektes IBR en BVD uitroeien. Om dat te realiseren heeft de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de melkveehouderij en vleesveehouderij (LTO), zuivelorganisaties (NZO), kalversector (SBK), ZuivelNL en overheid (LNV) een landelijke aanpak opgezet, die op 1 april 2018 van start gaat. Melkveebedrijven dienen zich voor die datum aan te melden voor een BVD-bestrijdingsprogramma. De bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) aangesloten zuivelondernemingen passen hun leveringsvoorwaarden daarop aan.

Klik hier voor de richtlijn bestrijding IBR en of de richtlijn bestrijding BVD.