Richtlijn bestrijding

De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziektes IBR en BVD uitroeien. Om dat te realiseren heeft een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de melkveehouderij en vleesveehouderij (LTO), zuivelorganisaties (NZO), kalversector (SBK), ZuivelNL en overheid (LNV) een landelijke aanpak opgezet, die op 1 april 2018 van start ging. De bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) aangesloten zuivelondernemingen passen hun leveringsvoorwaarden daarop aan.