Checklist BVD

Bepaal met de volgende 12 JA/NEE vragen welk risico uw bedrijf loopt en bekijk uw risicoprofiel.

NVT = niet van toepassing. Maatregelen die in uw bedrijfssituatie niet van toepassing zijn, blijven bij de interpretatie van de checklist buiten beschouwing.