BVD

Bovine Virus Diarree (BVD) wordt veroorzaakt door het Bovine Virus Diarree Virus (BVDV). Een acute BVD-uitbraak kan bij volwassen runderen gepaard gaan met algemeen ziek zijn, koorts diarree, sterfte en daarnaast ook productiedaling, abortus, fertiliteitsstoornissen en de geboorte van afwijkende en zwakke kalveren. Acute BVD bij kalveren zorgt voor onder andere diarree- en luchtwegproblemen en sterfte. Bij een BVD-infectie in een bepaald stadium van de dracht ontstaan BVD-dragers. Deze dragers zijn in hoge mate infectieus omdat ze permanent grote hoeveelheden BVD-virus uitscheiden. Ze vormen verreweg de belangrijkste factor voor de verspreiding van het virus in de rundveepopulatie.

BVD veroorzaakt ook weerstandsverlaging. Hierdoor slaan bij geïnfecteerde dieren andere (bacteriële) ziektekiemen eenvoudig toe. Van alle in Nederland voorkomende runderziekten is BVD daarom een van de economisch meest schadelijke. Door de weerstandsverlaging veroorzaken infecties met BVD bovendien een verhoogd gebruik van antibiotica.

Wat is BVD?