Toelating laboratoria

Op verzoek van de sectororganisaties beheert ZuivelNL de regeling voor toelating van laboratoria. In de betreffende protocollen (klik hier voor protocollen IBR & BVD) zijn de achtergronden en het toetsingskader beschreven. Door de regeling zijn de laboratoriumuitslagen, ongeacht het laboratorium, betrouwbaar en uitwisselbaar en toepasbaar voor de landelijke aanpak van IBR en BVD. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) houdt toezicht op de laboratoria en adviseert ZuivelNL over toelating. Toegelaten laboratoria moeten alle resultaten die van belang zijn voor de aanpak van IBR en BVD leveren aan een centrale databank. Lees hier meer over toelating laboratoria.

Klik hier voor de richtlijn bestrijding IBR en of de richtlijn bestrijding BVD.