Bezwaar- en beroepsprocedure IBR/BVD

Als u het niet eens bent met de uitvoering van de protocollen IBR en/of BVD kunt u in bezwaar gaan. Bent u het niet eens met de beslissing van de bezwaarcommissie? Dan kunt u deze in een beroepsprocedure laten toetsen. In het Reglement bezwaar- en beroepsprocedure staan beide procedures beschreven.

Belangrijk om te weten

Het instellen van bezwaar of beroep heeft geen opschortende werking. Het protocol dat voor u geldt, blijft tijdens een procedure van kracht. Uw IBR of BVD-status kan dus veranderen tijdens de behandeling van uw bezwaar en/of beroep.

Bezwaar maken tegen een beslissing

De bezwaarcommissie bestaat uit maximaal drie leden aangewezen door Royal GD en maximaal drie leden aangewezen door ZuivelNL. Voor GD zijn dit het hoofd binnendienst, een dierenarts en een buitendienstmedewerker. De twee laatstgenoemden zijn niet eerder betrokken geweest bij het te behandelen onderwerp van bezwaar. Namens ZuivelNL zijn de leden in ieder geval een lid van het programmateam IBR/BVD en een programmamanager Diergezondheid & Dierenwelzijn. Een lid van ZuivelNL fungeert als voorzitter.

Bezwaar indienen

In beroep gaan

Als u in beroep gaat vragen we een bijdrage in de kosten van 350,00 euro (incl. 21 % btw). U ontvangt deze bijdrage terug als u in deze procedure geheel in het gelijk wordt gesteld. De bijdrage moet binnen een week na het ingestelde beroep zijn voldaan. Het beroep wordt in behandeling genomen wanneer deze betaling (tijdig) is ontvangen.

Beroep indienen