IBR

Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) of “koeiengriep” is een virusinfectie bij rundvee dat wordt veroorzaakt door het Bovine herpesvirus 1 (BoHV1). Een IBR-infectie leidt tot een ontsteking van de voorste luchtwegen en gaat gepaard met verminderde weerstand. Symptomen van een IBR-infectie zijn neus- en ooguitvloeiïng, roodheid van de neus, beschadigingen in en/of op de neus, koorts, snurken en snotteren, hoesten, (plotselinge) eetlust- en productiedaling, lusteloosheid en benauwdheid. Er kan ook sterfte optreden. De ongeboren vrucht is zeer gevoelig voor een IBR-infectie, waardoor abortus kan optreden. De klassieke symptomen van IBR doen zich echter vaak niet voor: van de uitbraken is 90 procent subklinisch.

Het IBR-virus wordt meestal overgedragen door direct contact tussen een infectieus rund en een gevoelig rund (rund zonder IBR-antistoffen).Ook is verspreiding via onder andere mensen en materialen mogelijk (door middel van snot) en kan het virus zich via de lucht over korte afstand naar andere runderen verspreiden. Het virus blijft na de infectie latent aanwezig, en kan onder invloed van stress opnieuw uitgescheiden worden.  Geïnfecteerd rundvee is dus levenslang potentieel virusuitscheider.

Wat is IBR?