Aanmeldformulier beroepsprocedure IBR/BVD

  Adresgegevens

  Beroep

  Beschrijving beroep (zo volledig mogelijk)*

  Upload hier relevantie documentatie (bijvoorbeeld labuitslagen, aan- of afvoerbewijzen):
  Toegestaan bestandsformaat = PDF of JPG. Meerdere bestanden mogelijk. Per bestand max. 5Mb.

  Max 5Mb

  Max 5Mb

  Max 5Mb

  Max 5Mb


  De beroepscommissie vraagt uw zaakdossier op bij de bezwaarcommissie IBR/BVD. Voor het indienen van het beroep wordt van de veehouder, zoals vermeld in artikel 2 lid 7 van het Reglement bezwaar- en beroepsprocedure IBR/BVD, een bijdrage in de kosten gevraagd van €350 (incl. BTW). U ontvangt hiervoor een factuur. Als u in deze procedure geheel in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u deze bijdrage terug.

  Ik geef toestemming voor het ophalen en delen van (persoons)gegevens bij GD ter behandeling van het beroep door de beroepscommissie IBR/BVD.*

  De beroepscommissie adviseert u om zo snel mogelijk te starten met het door GD gegeven advies waar u mogelijk bezwaar op maakt. Dit om eventuele verdere (financiële) schade te beperken die kan ontstaan wanneer u ervoor kiest niet te starten met het gegeven advies. De beroepsprocedure heeft geen opschortende werking voor de IBR/BVD-status.

  Ik heb kennis genomen van het advies van de beroepscommissie IBR/BVD om zo snel mogelijk te starten met het door GD gegeven advies om eventuele verdere (financiële) schade te beperken.*

  Ik wil graag aanwezig zijn bij de behandeling van mijn zaak.*


  De persoonsgegevens die in het kader van uw bezwaar of beroep worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling en de beoordeling daarvan. De Privacyverklaring ZuivelNL is van toepassing.


  * Verplichte velden