Aanmeldformulier bezwaarprocedure IBR/BVD

  Ik heb kennis genomen van de vijf meest voorkomende casussen waarvoor geen uitzondering geldt. (Zie: bvd)*

  Adresgegevens

  Bezwaar

  Mijn bezwaar betreft (Zie: protocollen):

  Betreft de route:

  Betreft de route:

  Beschrijving bezwaar (zo volledig mogelijk)*

  Upload hier relevantie documentatie (bijvoorbeeld labuitslagen, aan- of afvoerbewijzen):
  Toegestaan bestandsformaat = PDF of JPG. Meerdere bestanden mogelijk. Per bestand max. 2Mb.

  Om een goed beeld te krijgen van uw casus vraagt de bezwaarcommissie gegevens op bij de GD over de casus. Deze gegevens worden samengevoegd met uw aanvraagformulier bezwaarprocedure tot een zaakdossier. Uw zaakdossier wordt gedeeld binnen de bezwaarcommissie ter beoordeling van uw bezwaar.

  Ik ga akkoord met het ophalen en delen van gegevens bij GD ter behandeling van het bezwaar binnen de bezwaarcommissie IBR/BVD.*

  De bezwaarcommissie adviseert u om zo snel mogelijk te starten met het door GD gegeven advies waar u mogelijk bezwaar op maakt. Dit om eventuele verdere (financiële) schade te beperken die kan ontstaan wanneer u ervoor kiest niet te starten met het gegeven advies.

  Ik heb kennis genomen van het advies van de bezwaarcommissie IBR/BVD om zo snel mogelijk te starten met het door GD gegeven advies om eventuele verdere (financiële) schade te beperken.*