Aanmeldformulier bezwaarprocedure IBR/BVD

  Adresgegevens

  Bezwaar

  Mijn bezwaar betreft (Zie: protocollen):

  Betreft de route:

  Betreft de route:

  Beschrijving bezwaar (zo volledig mogelijk)*

  Upload hier relevantie documentatie (bijvoorbeeld labuitslagen, aan- of afvoerbewijzen):
  Toegestaan bestandsformaat = PDF of JPG. Meerdere bestanden mogelijk. Per bestand max. 5Mb.

  Max 5Mb

  Max 5Mb

  Max 5Mb

  Max 5Mb


  Om een goed beeld te krijgen van uw bezwaar vraagt de bezwaarcommissie gegevens op bij GD over de casus. Deze gegevens worden samengevoegd met uw aanvraagformulier bezwaarprocedure tot een zaakdossier. Uw zaakdossier wordt gedeeld binnen de bezwaarcommissie ter beoordeling van uw bezwaar.

  Ik geef toestemming voor het ophalen en delen van (persoons)gegevens bij GD ter behandeling van het bezwaar binnen de bezwaarcommissie IBR/BVD.*

  De bezwaarcommissie adviseert u om zo snel mogelijk te starten met het door GD gegeven advies waar u mogelijk bezwaar op maakt. Dit om eventuele verdere (financiële) schade te beperken die kan ontstaan wanneer u ervoor kiest niet te starten met het gegeven advies. De bezwaarprocedure heeft geen opschortende werking voor de IBR/BVD-status.

  Ik heb kennis genomen van het advies van de bezwaarcommissie IBR/BVD om zo snel mogelijk te starten met het door GD gegeven advies om eventuele verdere (financiële) schade te beperken.*


  De persoonsgegevens die in het kader van uw bezwaar of beroep worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling en de beoordeling daarvan. De Privacyverklaring ZuivelNL is van toepassing.


  * Verplichte velden