BVD-vrije kalverhouderij

De rundveesector heeft de ambitie om vrij te worden van Bovine Virus Diarree (BVD). Om de goede gezondheidsstatus van de hele rundveestapel verder omhoog te brengen, is afgesproken om BVD in de loop van 2024 geheel uit te roeien. Daarvoor is het noodzakelijk dat de BVD-status van kalveren als eis wordt toegevoegd aan het Protocol Gezonde Kalveren.

Wat gaat veranderen

De toevoeging van de eis valt samen met de ingangsdatum van de regelgeving rond BVD (en IBR) van het ministerie van LNV in 2024. Vanaf dan kunnen alleen kalveren die geen BVD-drager zijn worden overgedragen naar de vleeskalverhouderij verbonden aan Vitaal Kalf. Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector, waarin de gehele keten is opgenomen. Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is de houder van de kwaliteitsregeling van Vitaal Kalf.

Dat betekent dat

  • alleen rundveebedrijven die voor BVD de status ‘vrij’ of ‘onverdacht’ hebben kalveren kunnen overdragen.
  • rundveebedrijven die nog niet BVD-vrij of BVD-onverdacht zijn hun kalveren alleen nog kunnen overdragen als ze via een oorbiopt of bloedmonster kunnen aantonen dat het betreffende kalf geen BVD-drager is. Dit betekent dat rundveebedrijven met status ‘observatie’, ’in onderzoek’, ‘onbekend’ of ‘besmet’ alleen nog kalveren kunnen overdragen als het kalf op het moment van ophalen met een gunstige BVD-virus uitslag geregistreerd staat in de database van oorbiopten- of bloedonderzoek.
  • handelaren alleen nog kalveren mogen meenemen die voldoen aan de huidige en hierboven genoemde BVD-eisen.
  • alleen nog kalveren uit BVD-vrije landen/gebieden of landen/gebieden zonder hoog BVD-risico geïmporteerd mogen worden.

Landelijke aanpak BVD

Als Nederlandse rundveesector produceren we veilig voedsel van gezonde runderen. Daar hoort onze gezamenlijke ambitie bij om volledig vrij te worden van Bovine Virus Diarree (BVD). Daartoe zijn we al hard op weg, blijkt uit de meest recente cijfers. In het tweede kwartaal van 2023 nam 98,9% van alle melkveebedrijven deel aan de bestrijding van BVD en van deze bedrijven had 90% de gunstige status BVD-vrij of BVD-onverdacht. Van de niet-melkleverende bedrijven nam 23% deel aan de bestrijding. Van deze bedrijven had 85,1% een gunstige status.

Diergezondheid en dierenwelzijn staan daarom hoog op de agenda van de sector. Daarbij is aandacht voor dierziektepreventie en bewust en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. BVD is een van de ziektes die op melkleverende bedrijven landelijk bestreden worden. BVD is een ernstige infectie. BVD-dragers hebben geen kans op genezing, dit zijn zieke dieren zonder zicht op herstel waarvan een groot deel op jonge leeftijd sterft. Daarbij kunnen ze andere runderen besmetten, waarna weer nieuwe BVD-dragers kunnen worden geboren.

Door BVD verder terug te dringen verbeteren de diergezondheid en het dierenwelzijn. Ook daalt het gebruik van antibiotica verder en wordt de economische schade op bedrijven beperkt.