Aanpassing protocollen IBR-vrij

Per 15 mei 2024 voert ZuivelNL in 2 protocollen statusbeheer IBR-vrij enige wijzigingen door. Dit betreft de protocollen IBR-vrij route tankmelk en route intake bloed, bewaking tankmelk.
Als regelinghouder beheert ZuivelNL sinds 2018 in het kader van de landelijke IBR aanpak de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken. Dit op verzoek van de gezamenlijke initiatiefnemers van het IBR-programma: LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).

Verplichte afvoer van aangevoerde runderen met IBRgE antistoffen

Onder de aangepaste protocollen is het niet meer mogelijk om aangevoerde runderen, waarbij IBRgE-antistoffen zijn aangetoond, op het bedrijf te laten lopen en dan tijdelijk over te stappen naar de route IBR-vrij (route vaccinatie). De wijziging houdt in dat de betreffende, besmette runderen nu alsnog verplicht worden afgevoerd.

Automatische routewijziging naar IBR-vrij (route vaccinatie)

Met de aangepaste protocollen worden bedrijven, waarbij een IBR-besmetting is vastgesteld, voortaan automatisch omgezet naar IBR-vrij (route vaccinatie). Veehouders hoeven dit niet meer actief te melden. Hierdoor zal eerder worden gevaccineerd.

Bovengenoemde aanpassingen gaan in op 15 mei 2024. De nieuwe versie van deze IBR-protocollen is vanaf dat moment te vinden via de programmawebsite www.ibrbvd.nl en op de ZuivelNL website onder: Bestrijding IBR & BVD: protocollen.

Over IBR en de landelijke aanpak

Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) of ‘koeiengriep’ is een virusinfectie bij rundvee die kan leiden tot een breed scala aan symptomen die de vitaliteit van het dier aantasten. Er kan ook sterfte optreden. Overdracht van het virus vindt plaats van dier tot dier maar verspreiding is ook mogelijk via mensen en materialen. Eenmaal geïnfecteerd rundvee is levenslang een potentiële virusbron. Naast het feit dat dit in de eerste plaats uit oogpunt van diergezondheid en dierenwelzijn onwenselijk is, brengt IBR ook economische schade met zich mee.
Met het huidige landelijke programma, waarvan de uitvoering bij de GD is neergelegd, streeft de Nederlandse rundveesector naar uitroeiing van IBR. Op basis van het lopende, private programma werkt het Ministerie van LNV al enige tijd met de betrokken rundveesectoren aan een wettelijke regeling voor IBR-bestrijding. Dit moet ertoe leiden dat Nederland uiteindelijk een door de Europese Commissie erkende IBR-vrijstatus krijgt. De beoogde IBR-wetgeving zal op enig moment de private regeling gaan vervangen.

Meer informatie over IBR.