Nieuws

10-04-2017 | Foqus planet: Deelname programma IBR en BVD verplicht per 1 januari 2018

De Nederlandse rundveesector wil vrij worden van IBR en BVD. De verwachting is dat in het voorjaar van 2017 meer bekend zal worden over een landelijk programma. Onder de voorwaarde dat er een landelijke aanpak volgt, is hierop vooruitlopend in sectorverband afgesproken dat alle melkveebedrijven per 1 januari 2018 deelnemer moeten zijn van een bestrijdingsprogramma voor IBR en BVD. Dit is opgenomen in de basiseisen als essentiële eis. Dit betekent dat leden-melkveehouders die nog niet bij een bestrijdingsprogramma aangesloten zijn, zich in 2017 voor een programma moeten aanmelden. De kijkrichting voor de landelijke programma’s is als volgt: IBR: vrij, onverdacht en enten; BVD vrij, onverdacht en volledig dragersonderzoek. (Bron: Friesland Campina Melkmail, nummer 1, januari 2017)