Bijeenkomsten voor dierenartsen

De Stuurgroep Voorbereiding Collectieve Bestrijding IBR en BVD heeft besloten per 1 april 2018 te starten met een landelijke aanpak van IBR en BVD. Dit heeft consequenties voor de IBR- en BVD-programma's. Daarom vonden van 15 januari tot en met 15 februari 2018 voor rundveedierenartsen op diverse locaties voorlichtingsbijeenkomsten plaats over alle aspecten van de landelijke aanpak die voor dierenartsen en veehouders van belang zijn. Het bijwonen van een van deze voorlichtingsbijeenkomsten is op verzoek van de partijen die deelnemen aan het CvB Geborgde Rundveedierenarts door de SGD verplicht gesteld.

U kunt hier de presentaties downloaden over: