Waarom is IBR en BVD bestrijding nodig?

Bedrijfsgebonden dierziekten als IBR en BVD passen niet in de ambitie van een gezonde en duurzame veehouderij voor de productie van melk en vlees. Om reden van:

  • IBR en BVD tasten het dierwelzijn aan.
  • BVD zorgt voor verhoogd antibioticagebruik. Voor de volksgezondheid is eradicatie van deze ziekten van belang vanwege de algemeen hogere gezondheidsstatus van de dieren die tot minder secundaire infecties en een lager antibioticagebruik zal leiden.
  • IBR en BVD belemmeren de export en handel. Nederland is omringd door België en Duitsland die beide nationale programma’s en maatregelen hebben genomen om IBR en BVD-vrij te worden. Nederland krijgt een slechtere concurrentiepositie ten opzichte van vrije landen. Zo kan Nederlands rundvee per 1 januari 2015 niet meer in België worden geslacht vanwege de BVD status van Nederland. Bovendien kunnen er problemen ontstaan met transport wanneer Nederland niet-vrije dieren door vrije lidstaten transporteert.
  • Landen om ons heen zijn verder in bestrijding.
  • IBR en BVD veroorzaken economische schade op bedrijven.
  • IBR en BVD  brengen het imago van de rundveehouderij schade toe.
  • Werken met een gezonde veestapel is belangrijk voor het arbeidsplezier van veehouders.