Nieuws

07-01-2019 | Aanpassing protocol IBR-vrij (route vaccinatie)

In het protocol IBR-vrij (route vaccinatie) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van dierenartsen en veehouders om flexibeler om te kunnen gaan met de vaccinatieritmiek. Het betreft wijzigingen in paragraaf 4.2. en 4.4. van het protocol.

Oude situatie: vaste ritmiek

Veehouders die deelnemen aan IBR-vrij (route vaccinatie) ontvangen een bericht (aansturing) op het moment dat het tijd wordt voor de volgende koppelvaccinatie. In de oude situatie vond deze aansturing altijd plaats in een vaste ritmiek van 6 maanden, gerekend vanaf het moment van de eerste koppelvaccinatie. De deelnemer had na de aansturing 8 weken de tijd om ervoor te zorgen dat de koppelvaccinatie werd uitgevoerd en dat de vaccinatieverklaring  werd afgegeven.

Nieuwe situatie: flexibele ritmiek

In de nieuwe situatie is het moment van aansturing afhankelijk van de datum van de laatste koppelvaccinatie. De aansturing vindt plaats 5 maanden na de laatste koppelvaccinatie. De deelnemer heeft vervolgens tot 7 maanden na de laatste koppelvaccinatie de tijd om ervoor te zorgen dat de volgende koppelvaccinatie is uitgevoerd en de vaccinatieverklaring is afgegeven.

Deelvaccinaties registreren

Verder is het nu mogelijk deelvaccinaties te registeren zonder direct een vaccinatieverklaring af te geven voor de hele koppel. Dit is met name van belang wanneer op een bedrijf op verschillende dagen wordt gevaccineerd. De dierenarts geeft de vaccinatieverklaring af op het moment dat de koppelvaccinatie volledig is afgerond. Voor de IBR-status van het bedrijf is het belangrijk dat deze verklaring altijd tijdig wordt afgegeven.

Klik hier voor het aangepaste protocol IBR-vrij (route vaccinatie).