Nieuws

03-04-2019 | Moment van het steekproefonderzoek veranderen

Deelnemers aan BVD-vrij (route jongvee antistoffen) of BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen) bewaken de BVD-situatie op het bedrijf door elk half jaar vijf stuks jongvee te laten onderzoeken op BVD-antistoffen. Hiervoor krijgen ze automatisch een oproep via VeeOnline. Voor sommige bedrijven valt dit bloedonderzoek in de zomer. Als u het jongvee weidt, is dat niet altijd even praktisch. Ook als u vaccineert kan het zijn dat het moment van bloedtappen niet goed past bij het moment van vaccineren.

Tot nu toe was het binnen de nieuwe BVD-routes niet mogelijk het moment van de steekproef te wijzigen. Op verzoek van veehouders en dierenartsen is een aanpassing gedaan waardoor een verschuiving wél mogelijk wordt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt het bewakingsonderzoek alleen vervroegen, dus niet uitstellen.
  • De mogelijkheid tot vervroegen heeft alleen betrekking op het reguliere bewakingsonderzoek.
  • Vervroegen kan alleen nádat u hebt gebeld met GD. De aanpassing heeft enkele dagen verwerkingstijd nodig in onze systemen. Wacht daarom met het bloedtappen totdat het geplande steekproefbloedonderzoek zichtbaar is op VeeOnline.

Waar in VeeOnline zie ik wanneer de volgende steekproef staat gepland?

Op uw homescherm klikt u onder het kopje ‘Geplande onderzoeken’ op het blauwe cijfer. U komt dan in een overzicht van uw geplande onderzoeken terecht. Klik op het vergrootglaasje voor meer informatie. Klik hier voor een uitgebreide VeeOnline-handleiding.