Nieuws

11-02-2022 | Bestrijding IBR en BVD wordt verplicht voor rundveehouders

IBR-bestrijding wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor rundveehouders. Per 2024 wil de kalversector volledig BVD-vrij zijn.

Op 26 januari 2022 schrijft Nieuwe Oogst het volgende: Melkveehouders zijn al vanaf 1 april 2018 verplicht om IBR en BVD te bestrijden bij hun veestapel. Binnenkort geldt dit ook voor de andere rundveesectoren. ‘De kalveraanvoer in de kalverhouderij wordt vanaf 1 januari 2024 volledig BVD-vrij. Dat is besloten in onze Themagroep Diergezondheid & Dierenwelzijn, voorheen DKR’, zegt Eline Vedder, die als bestuurslid van de LTO-vakgroep Melkveehouderij bij de themagroep betrokken is.

Laatste zetje

De reden voor dit besluit is enerzijds om de aanvoer van BVD-vrije en gezondere kalveren te bevorderen en anderzijds ter ondersteuning van het BVD-bestrijdingsprogramma in de totale rundveehouderij. Deze stap zal melkveehouders die nog niet BVD-vrij zijn, het laatste zetje geven om dat toch te worden. Een BVD-vrije kalverhouderij kan alleen als kalverbedrijven uitsluitend nog dieren opzetten van melkvee- en vleesveebedrijven die BVD-vrij of BVD-onverdacht zijn. Kalverhouders mogen daarnaast geen kalveren meer importeren uit landen die niet BVD-vrij zijn. Dit zijn voornamelijk Oost-Europese landen zoals de Baltische staten, Tsjechië en Slowakije.

Oorbiopt

Deze maatregelen kunnen extra druk geven bij melkveehouders die nog niet BVD-vrij of BVD-onverdacht zijn. Zij kunnen hun kalveren nog wel afvoeren als ze via een oorbiopt laten onderzoeken of het desbetreffende kalf BVD-vrij is. Groot is die groep overigens niet. Ongeveer 3,5 procent van de melkveehouders heeft een BVD-onbekende status, terwijl dat in juli 2018 nog ruim 9 procent was. Ook voor vleesveehouders die kalveren leveren aan de vleeskalverhouderij, hebben de aanscherpingen invloed. Zij moeten op tijd met hun dierenarts overleggen hoe ze BVD-vrij of BVD-onverdacht kunnen worden.

Vaccinatieplicht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereidt een algemene maatregel van bestuur voor over IBR-bestrijding. Deze wordt besproken met de diersectoren in de Themagroep Diergezondheid & Dierenwelzijn. Vanaf 1 januari 2023 zijn melkvee-, kalver- en vleesveehouders dan verplicht om deel te nemen aan IBR-bestrijding via een wettelijke regeling. ‘Melkveehouders hebben al veel geïnvesteerd om IBR-vrij te worden en dat heeft effect gehad. Bijna 80 procent heeft een gunstige IBR-status. Voor een waterdicht systeem moeten ook de andere rundveesectoren zich inzetten’, vindt Vedder. Zodra de Europese Unie het IBR-bestrijdingsprogramma van Nederland heeft goedgekeurd, stopt ook de kalverimport uit niet-IBR-vrije landen.

Bron: Nieuwe Oogst