Nieuws

06-07-2022 | Reglement bezwaar- en beroepscommissie IBR/BVD vastgesteld

Met ingang van 25 mei 2022 heeft het bestuur van ZuivelNL het Reglement Bezwaar en Beroepscommissie vastgesteld. Hiermee is het maken van bezwaar tegen de uitvoering van de protocollen IBR/BVD verder geformaliseerd.

Ook bestaat nu de mogelijkheid om de beslissing van de bezwaarcommissie in een beroepsprocedure te laten toetsen. In het reglement staan beide procedures beschreven.

De bezwaarcommissie bestaat uit maximaal 3 leden, die door GD zijn aangewezen en maximaal 3 leden door ZuivelNL. Voor GD betreffen dit het hoofd binnendienst, een dierenarts en een buitendienstmedewerker. De twee laatstgenoemden zijn niet eerder betrokken geweest bij het te behandelen onderwerp van bezwaar. Voor ZuivelNL betreffen dit in ieder geval een lid van het Programmateam IBR/BVD en een programmamanager Diergezondheid en Dierenwelzijn. Een van de leden van ZuivelNL fungeert als voorzitter.

Alleen voor het indienen van beroep wordt van de veehouder een bijdrage in de kosten gevraagd van €350. Als u in deze procedure geheel in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u deze bijdrage terug.

Let op: De bezwaar- en beroepsprocedure hebben geen opschortende werking; het op u van toepassing zijnde protocol blijft tijdens een procedure(s) van kracht. Uw IBR of BVD-status kan dus tijdens de behandeling van uw bezwaar of beroep veranderen.

Bezwaarprocedure

Beroepsprocedure