Nieuws

29-06-2018 | Onderzoek op BVD-virus bij verworpen vruchten en doodgeboren kalveren niet meer verplicht

In de protocollen van de vier routes naar BVD-vrij was de verplichting opgenomen verworpen vruchten en doodgeboren kalveren te laten onderzoeken op BVD-virus. De sectorpartijen hebben besloten deze verplichting om te zetten in een dringend advies.

Er was de afgelopen maanden veel discussie over het verplichte BVD-virusonderzoek bij verworpen vruchten en doodgeboren kalveren. Tegen de achtergrond van logistieke en praktische problemen met monstername in sommige omstandigheden en met name de ingewikkelde controle op de naleving, is besloten de verplichting om te zetten in een advies.  De protocollen zijn hierop aangepast. Hier zijn de nieuwste protocollen te vinden.

Dringend advies

Dat het onderzoek niet meer als verplichting geldt, neemt niet weg dat het dringende advies is om het onderzoek wel uit te voeren, omdat het om meerdere redenen een zeer zinvolle maatregel is.

Verwerpen en doodgeboorte zijn bij uitstek een verschijnsel passend bij een BVD-infectie en het vroegst mogelijke signaal. Omdat een BVD-uitbraak vaak klein begint en na geboorte van een drager omvangrijk kan worden, is het voor het bedrijf zelf een signaal om voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals vaccineren, om zo grotere problemen te voorkomen.

Opsporing van een BVD-uitbraak wordt vervroegd als verworpen vruchten worden onderzocht en virus wordt aangetoond. Hierdoor wordt de kans kleiner dat een bedrijf ongemerkt virus verspreidt. De bestrijding op het niveau van de sector zal zo sneller verlopen.

Monstername bij een doodgeboren kalf of verworpen vrucht

Het onderzoek van dode kalveren en verworpen vruchten kan op alle bedrijven eenvoudig plaatsvinden door een oorbiopt te nemen met speciale oormerken zonder levensnummer. Veehouders mogen dit oorbiopt nu zelf nemen, maar de dierenarts kan het ook doen, bijvoorbeeld tijdens de visite in het kader van het brucella-onderzoek. Materiaal voor het nemen van oorbiopten bij doodgeboren kalveren en verworpen vruchten is te bestellen bij BFlex en via de webshop van GD.