Nieuws

09-08-2018 | Protocollen IBR en voortgang bestrijding IBR en BVD

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van IBR gestart onder verantwoordelijkheid van de Themagroep Rundergezondheid (DKR) die is ingericht om sectorbreed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van DKR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverenbranche. Tot het moment waarop regelgeving van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in werking treedt, besluiten zij gezamenlijk over de collectieve aanpak van IBR.

ZuivelNL is op verzoek van de partijen in DKR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken. Ga voor meer informatie over de voortgang en de protocollen IBR naar de website van ZuivelNL.