Nieuws

06-12-2022 | Stand van zaken aanpak IBR en BVD per 1 juli 2022

De landelijke aanpak voor IBR en BVD is gestart in 2018 en komt voort uit de wens van de Nederlandse rundveehouderij om de dierziekten Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) en Bovine Virus Diarree (BVD) uit te roeien. De rundveesector staat op het standpunt dat IBR en BVD niet passen in het streven naar gezonde koeien die veilig voedsel produceren. U leest hier de stand van zaken rond de aanpak van IBR en BVD per 1 juli 2022.

Stand van zaken bestrijding van IBR

Een belangrijk uitgangspunt bij de bestrijding van IBR is dat melkveebedrijven waar geen antistoffen in de tankmelk worden gevonden niet hoeven te vaccineren. Melkveebedrijven die wel antistoffen in de tankmelk hebben, moeten wel vaccineren.
GD stelde de stand van zaken bestrijding IBR op, u leest daarin:

  • Aantal nieuwe besmettingen stabiel
  • Percentage vrije en onverdachte bedrijven gestegen
  • Aandachtspunten

Stand van zaken bestrijding van BVD

Onder andere Duitsland (2011), Ierland (2013) en België (2015) gingen Nederland voor met een landelijke bestrijding van BVD. Deze landen begonnen met het onderzoeken op dragerschap via oorbiopten bij geboorte van alle kalveren en doen dat nog steeds. Nederland had bij de start van de bestrijding een gunstige uitgangspositie; al ruim de helft van de melkveebedrijven had de vrij- of onverdachtstatus. Het was op deze bedrijven niet nodig alle kalveren bij geboorte te onderzoeken. De kosten van bewaking door tankmelkonderzoek en jongvee- antistoffenonderzoek zijn veel lager dan de kosten voor oorbioptenonderzoek. Nadat uit modelstudies bleek dat de verschillende routes effectief zouden zijn, kozen de sectorpartijen voor vier routes naar een BVD-vrij bedrijf en drie bewakingsmethoden.

GD stelde de stand van zaken bestrijding BVD op, u leest daarin:

  • Percentage bedrijven met aanwijzing voor een infectie daalt
  • Percentage dragers gevonden via oorbiopten laag en dalend
  • Percentage vrije en onverdachte bedrijven stijgt
  • Aandachtspunten

Lees stand van zaken per 1-7-2022