Nieuws

04-01-2018 | Voorlichtingsbijeenkomsten dierenartsen IBR en BVD

De Stuurgroep Voorbereiding Collectieve Bestrijding IBR en BVD heeft besloten per 1 april 2018 te starten met de aanpak van IBR en BVD. Dit geeft een verplichting aan melkveehouders en heeft consequenties voor de IBR- en BVD-programma’s. Het is belangrijk dat dierenartsen veehouders van de juiste adviezen kunnen blijven voorzien.

Daarom houdt de Stuurgroep van 15 januari tot en met 9 februari 2018 voorlichtingsbijeenkomsten voor dierenartsen. Deze bijeenkomsten gaan vooral over:

  • waarom een collectieve aanpak;
  • toelichting op de gemaakte keuzes in de aanpak;
  • hoe kunnen dierenartsen hun veehouders faciliteren om aan de verplichtingen te voldoen.

Het bijwonen van deze voorlichtingsbijeenkomst is op verzoek van de partijen die deelnemen aan het CvB Geborgde Rundveedierenarts door de SGD verplicht gesteld. De geborgde rundveedierenartsen ontvangen van Kiwa VERIN bericht over deze verplichting. Dierenartsen kunnen kosteloos deelnemen aan de bijeenkomsten.