Nieuws

19-03-2018 | Voortgang landelijke aanpak IBR/BVD

In de nieuwsbrief van februari meldt ZuivelNL dat de start van de landelijke aanpak per 1 april snel nadert. Voor 1 april dienen melkveebedrijven zich bij GD aan te melden voor een bestrijdingsprogramma voor IBR en voor BVD. Deze verplichting is bij de meeste zuivelondernemingen in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Voor de bestrijding zijn een aantal (IBR: 3; BVD: 4) routes mogelijk.

Veehouders die al deelnemen aan een IBR- en/of BVD-programma van GD krijgen individueel bericht over de best aansluitende route uit de landelijke aanpak en een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het bestaande programma.

Veehouders die nog niet deelnemen aan een IBR- en/of BVD-programma wordt geadviseerd eerst een tankmelkonderzoek op IBR-antistoffen en/of een QuickScan BVD uit te laten voeren, om samen met de dierenarts de meest geschikte route te kunnen bepalen. Zo kunnen extra kosten en administratieve lasten van een verkeerde routekeuze worden voorkomen. Snelle actie is wel nodig om tijdig te kunnen starten.

Aanmelding voor een abonnement op één van de routes dient bij GD te gebeuren: op verzoek van ZuivelNL beheert GD de gezondheidsstatussen in het kader van de landelijke aanpak, op basis van uitslagen van laboratorium-analyses en aan- en afvoercontrole via I&R. Voor het laten uitvoeren van de laboratoriumanalyses kunt u een keuze maken uit één van de door ZuivelNL toegelaten laboratoria. Begin maart zal de eerste lijst van toegelaten laboratoria worden gepubliceerd. Indien u BVD-oormerken wilt gaan gebruiken, dient u ook uw oormerk-abonnement tijdig aan te passen.

Meer informatie staat op:

Bron: Nieuwsbrief ZuivelNL februari 2018